COVID-19

Update: 11 mei 2020
Deze week zijn de scholen weer van start gegaan en is de kinderopvang eveneens weer geopend. In voorbereiding op de 1,5 meter samenleving hebben Studio Stap en het praktijkcentrum Hooiweg de afgelopen weken verschillende maatregelen getroffen. In deze update stellen we je graag op de hoogte.

De orthopedagogische begeleiding vanuit Studio Stap vindt de komende periode nog steeds zoveel mogelijk online of telefonisch plaats. Dit wordt in overleg afgestemd. Face to face contact vindt alleen plaats als dit noodzakelijk is voor de effectiviteit van de begeleiding en cliënt en ikzelf klachtenvrij zijn. Naast de richtlijnen van het RIVM wordt het afwegingskader “face-to-face contact”  voor de ambulante hulpverlening gehanteerd zoals geformuleerd door het Nederland Jeugd Instituut.

Binnen de praktijk hanteren we de volgende praktijkregels:

 

Algemene aanpassingen / regels:

 • Iedereen desinfecteert of wast bij binnenkomst de handen (minimaal 20 seconden lang met water en zeep – bezoekers in de toiletten, behandelaars in de behandelkamers). Daarna goed drogen met papieren tissues. Dit dient ook weer te gebeuren na gebruik van het toilet, na het neus snuiten en natuurlijk voor het eten.
 • Hoesten en niezen, aan de binnenkant van de elleboog.
 • Er worden geen handen geschud.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Voorkom contact tussen je handen en je gezicht.
 • Bij WC gebruik, voor het spoelen de deksel sluiten. Dit om verspreiding van deeltjes te voorkomen.
 • Bij de ingang staat een banner als visuele reminder van alle gedragsregels.

 

Wachtruimte aanpassingen / regels:

 • Er liggen geen tijdschriften meer.
 • De speelhoek is weggehaald.
 • Het koffie apparaat is alleen nog voor medewerkers.
 • Niet meer dan 5 mensen in de wachtkamer.
 • Er dient altijd 1,5 meter afstand gehouden te worden.

 

Werkkamer aanpassingen / regels:

 • De stoel van de behandelaar en cliënt staan 1,5 meter uit elkaar.  De tafel is nu in de lengte geplaatst om dit te waarborgen.
 • Er zijn maximaal 2 volwassenen in de werkkamer. Alleen indien echt noodzakelijk kunnen ouders meelopen naar de begeleidingsruimte.
 • Al het speelgoed is opgeruimd in de kasten en mag alleen door behandelaar gepakt worden. Speelgoed en oefenmateriaal wordt direct gereinigd na gebruik met een cliënt.

 

Behandelaar  regels / hygiëne:

 • De handen worden voor en na ieder begeleidingsmoment gewassen met zeep en gedroogd met een papieren tissue welke daarna in een prullenbak wordt gedeponeerd.
 • Desinfectiemiddel kan ook worden gebruikt.
 • De behandelaar gebruikt indien het nodig is de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • De behandelaar maakt na elk begeleidingsmoment de gebruikte ruimte/oppervlakten waar contact mee is geweest schoon.

 

Cliënt regels / hygiëne:

 • De cliënt komt stipt op tijd, om het aantal aanwezigen in de wachtruimte te beperken.
 • Alleen indien echt noodzakelijk kunnen ouders bij de begeleiding aanwezig zijn.
 • De cliënt reinigt de handen bij binnenkomst (zie algemene regels).
 • Toilet gebruik is alleen in geval van hoge nood toegestaan.

 

Updates over de coronamaatregelen worden geplaatst op de website en worden gedeeld via de facebooksite van Studio Stap. Heb je vragen? Bel of neem met ons contact op via ons contactformulier: https://studiostap.nl/contact/

covid-19-aanpassingen-praktijk

Update: 16 maart 2020

De orthopedagogische begeleiding vanuit Studio Stap vindt de komende periode zoveel mogelijk online of telefonisch plaats. Dit wordt in overleg afgestemd. Face to face contact kan alleen plaatsvinden indien echt noodzakelijk (en cliënt en ikzelf klachtenvrij zijn). Indien ‘live’ contact noodzakelijk is vinden afspraken zoveel mogelijk in de thuissituatie plaats.

De workshops en cursussen van Studio Stap (in Zuidhorn en op locatie) die in de maand maart en de eerste weken van april gepland stonden zullen in ieder geval worden verschoven naar een later moment. Met de betrokkenen wordt hierover contact opgenomen. Ikzelf zal zoveel mogelijk thuis werken. Deze maatregelen gelden, zonder tegenbericht, in ieder geval tot en met 6 april aanstaande.

Wij hebben binnen het praktijkcentrum uiteraard alle maatregelen getroffen ter preventie van besmetting. We hanteren de richtlijnen van het RIVM en hebben  voor diegene die een afspraak in het pand hebben een handreinigingsverplichting bij binnenkomst van het pand. Daarnaast vragen we je aandacht voor het volgende: blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd in dit geval sociaal contact. Bel met je huisarts als klachten verergeren. Tevens vragen we je de algemene hygiënemaatregelen te volgen.

Updates over de coronamaatrdegelen worden geplaatst op de website en worden gedeeld via de facebooksite van Studio Stap. Heb je vragen? Bel of neem met ons contact op via ons contactformulier: https://studiostap.nl/contact/