FloorPlay

coaching & begeleiding

FloorPlay Coaching is bedoeld voor kinderen bij wie de vroege ontwikkeling ondersteuning nodig heeft. Door middel van spel wordt de interactie versterkt tussen je kind en zijn/haar omgeving. Tijdens spelmomenten wordt je gecoacht om je kind te volgen en mee te gaan in de beleving, met als doel om plezier in het contact te vergroten en je kind te ondersteunen en te stimuleren in zijn ontwikkeling. Begeleiding vindt zoveel als mogelijk plaats in de directe leefomgeving. Dit kan zowel de thuissituatie zijn, als bij een kinderdagverblijf of op school. FloorPlay Coaching kan ingezet worden voor:

  • Kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS);
  • Kinderen met een ontwikkelingsachterstand;
  • Kinderen met problemen op het gebied van de prikkelverwerking;
  • Kinderen die weinig reageren op de omringende wereld;
  • Kinderen met hardnekkige taal-spraakproblematiek.

Werkwijze & visie

De FloorPlay methode is gebaseerd op het DIR-model welke ontwikkeld is door de Amerikaanse psychiater Stanley Greenspan. Samen met Serena Wieder ontwikkelde hij een model om de ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen. Binnen dit zogenoemde DIR-model staan drie aspecten centraal:

  • Developmental (ontwikkeling),
  • Individual differences (individuele verschillen)
  • Relationship based (op de relatie gebaseerd)

Het DIR-model wordt visueel gemaakt door middel van de “Learning Tree”. Onderstaand zullen we toelichting geven bij het DIR-model en de “Learning Tree”

Het unieke biologische profiel van een kind (de I) wordt zichtbaar gemaakt door de wortels van de boom. Om een kind goed te kunnen volgen is het belangrijk om te weten wat je van je kind kunt verwachten. Daarom kijken we – naast het unieke biologische profiel (de I) – naar de verschillende ontwikkelingsstappen die het kind doorloopt (de D).  Deze stappen worden weergegeven in de stam van de boom en noemen we de mijlpalen. Iedere mijlpaal vraagt een andere benadering van de ouders. Onderstaand worden de mijlpalen beschreven:

Mijlpaal 1 Zelfregulatie en aandacht voor de wereld om zich heen
Mijlpaal 2 Relatievorming en betrokkenheid
Mijlpaal 3 Wederkerige doelgerichte communicatie
Mijlpaal 4 Gedragsorganisatie en probleemoplossend vermogen
Mijlpaal 5 Voorstellend vermogen
Mijlpaal 6 Differentiatie in het voorstellend vermogen

De zes mijlpalen kunnen gezien worden als opeenvolgende ontwikkelingsniveaus die een kind moet doorlopen om te komen tot de kruin van de boom. In de kruin staan naast schoolse vaardigheden capaciteiten zoals: communiceren (gesprekken voeren), logisch denken en het vormen van een zelfbeeld.

De ontwikkeling van de sociale, emotionele en cognitieve capaciteiten van een kind vindt plaats binnen de relaties die een kind aangaat met ouders, verzorgers, familieleden en de omgeving (de R).  Zoals een boom licht lucht en water nodig heeft om te groeien, zijn de relaties tussen een kind en zijn omgeving belangrijk om zich verder te kunnen ontwikkelen. De FloorPlay methode kijkt naar waar de mijlpalen nog niet ‘stevig’ genoeg zijn. Spelenderwijs wordt het kind ondersteund om gaten te dichten.

learning-tree-greenspan

Aanmelding & intake

Aanmelding

Na aanmelding vindt een vrijblijvend startgesprek plaats. Dit gesprek kan zowel bij jullie thuis als op de praktijk gevoerd worden. Aan de hand de aangeleverde informatie bekijken we of ons aanbod passend is bij jullie ondersteuningsvraag.

Het startgesprek is ook bedoeld als een eerste kennismaking, waarbij jullie kunnen kijken of er een klik is en kunnen onderzoeken of een FloorPlay-traject jullie aanspreekt. Wanneer jullie nog geen verwijzing hebben en besluiten dat jullie graag een FloorPlay traject willen starten dan kan ik jullie desgewenst meer informatie geven over het verwijzingsproces.

Intake

Na de eerste kennismaking worden tijdens de intake verschillende vragenlijsten ingezet om de ondersteuningsvraag in kaart te brengen. Tijdens het intakegesprek maak ik samen met jullie een start om het unieke individuele biologische profiel van jullie kind in kaart te brengen. In de intakefase zal eveneens een eerste speelsessie gefilmd worden. Op basis van de videobeelden en de overige voorinformatie wordt er een begeleidingsplan/speelplan opgesteld. Ook kunnen school of andere betrokkenen, uiteraard met toestemming, gevraagd worden om informatie. Het begeleidingsplan wordt vervolgens met jullie gedeeld en besproken waarna het FloorPlay-traject van start gaat.

Op een later moment volgt op deze site nog een uitgebreidere beschrijving over het verloop van een FloorPlay traject. Neem bij vragen gerust contact op!

Meer informatie of direct aanmelden?

Bereikbaarheid

Studio Stap is op alle werkdagen telefonisch bereikbaar van 09:00-17:00 uur op 06-18093205.  Je kunt de voicemail inspreken wanneer ik de telefoon niet direct kan opnemen. Je kunt ook het contactformulier op de website invullen, ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

De praktijk is gevestigd in het Fysiopraktijkcentrum Hooiweg en ligt op loopafstand van het station van Zuidhorn. Zowel met de auto als met het openbaar vervoer is de praktijk goed bereikbaar. Er is bij de praktijk en in de nabije omgeving voldoende parkeergelegenheid. Onderstaand vind je het adres:

Studio Stap
Fysiopraktijkcentrum Hooiweg
Hooiweg 2
9801 AJ Zuidhorn

Vergoeding & tarieven

Vergoeding & tarieven

Vergoede zorg
Studio Stap heeft een contract met alle gemeenten uit de provincie Groningen. Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Je kind komt voor vergoeding in aanmerking wanneer hij/zij woonachting is in een van de Groninger gemeenten. Je kind heeft dan een verwijzing nodig van een CJG-medewerker, van het sociale wijkteam, van de jeugdarts, van de huisarts of van een medisch specialist.

Onvergoede zorg
Wanneer je liever zelf betaalt voor “FloorPlay coaching” dan wordt een uurtarief van € 79,00 gehanteerd. Dit tarief is onder het maximaal gestelde NZA-tarief.

Afmelding

De begeleidingsmomenten vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren worden afgezegd. Wanneer je telefonisch geen gehoor krijgt kun je een voicemail achterlaten, een bericht sturen of een e-mail verzenden. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken kunnen (deels) in rekening gebracht worden.

Verwijzing & samenwerking

Verwijzing

Voor verwijzers:
Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Dit betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor alle jeugdhulp. In de Jeugdwet is tevens vastgelegd dat gemandateerde professionals in het wijkteam (basisteam), huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten, rechters, jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders de wettelijke verwijzers zijn naar de jeugdhulp. Voor verdere informatie verwijzen we graag naar de site van Jeugdhulp Groningen.

Vanaf 1 juli 2018 heeft Studio Stap een contract met alle gemeentes uit de provincie Groningen. Een verwijsbrief naar onze praktijk is altijd een voorwaarde om vergoede hulp te kunnen starten. Na verwijzing wordt door ons een verzoek tot toekenning gedaan bij de gemeente waarin het kind woont. Zou u indien in samenspraak met de ouder(s) is vastgesteld dat een FloorPlay-traject gewenst is, dit op de verwijzing kunnen vermelden. Bedankt!

We vinden het het belangrijk om een goed contact te hebben met verwijzers en ketenpartners. Neem gerust contact op als er naar aanleiding van de informatie op onze website nog vragen zijn. Ik kijk uit naar een prettige samenwerking!

Samenwerking

Studio Stap werkt samen met de volgende disciplines in het praktijkcentrum Hooiweg. Indien gewenst kan een begeleidingstraject in nauwe samenwerking worden aangeboden met:

We staan altijd open voor een samenwerkingsrelatie met ketenpartners. Neem gerust contact voor meer informatie over samenwerkingsmogelijkheden.

Graag tot ziens!

Terug naar het aanbod van Studio Stap?