Invulling van de orthopedagogische begeleiding in de aankomende periode tot en met 19 januari 2021    

De orthopedagogische begeleiding vanuit Studio Stap zal in de komende periode zoveel als mogelijk gewoon doorgaan. Wanneer het mogelijk is om de hulp op effectieve wijze online te laten plaatsvinden heeft dit de voorkeur. Dit wordt in overleg afgestemd.

Face to face contact vindt alleen plaats als dit noodzakelijk is voor de effectiviteit van de begeleiding en iedereen klachtenvrij is. Als aanvullende regel op de eerder gecommuniceerde praktijkregels mogen alleen de kinderen nog de begeleidingsruimte betreden.

Naast de richtlijnen van het RIVM wordt het afwegingskader “face-to-face contact”  voor de ambulante hulpverlening gehanteerd zoals geformuleerd door het Nederland Jeugd Instituut.