Orthopedagogische begeleiding

Begeleidingstrajecten op maat

 • Ontwikkelingsproblematiek

 • Sociaal-emotionele problematiek

 • Aandacht en zelfregulatie

 • Opvoedingsondersteuning

Voor wie?
Het merendeel van de kinderen en jongeren ontwikkelen zich zonder problemen. Ieder kind ontwikkelt zich daarbij in zijn eigen tempo. Soms gebeurt het dat een kind moeite heeft met dingen die bij andere kinderen vanzelfsprekend lijken te gaan. Sommige kinderen zijn bijvoorbeeld minder snel in hun spraak- en taalontwikkeling, de ontwikkeling van hun motoriek of in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarbij heeft ieder kind een eigen temperament en prikkelverwerking.

Wanneer de ontwikkeling van je kind niet zo vanzelfsprekend verloopt of misschien lijkt te stagneren kun je je als ouders flink zorgen maken. Vaak wordt dit zichtbaar in het gedrag van je kind, maar het kan ook zijn dat het leren op school moeizaam verloopt of dat je kind gewoon niet goed in zijn vel lijkt te zitten. Soms is er een duidelijk aanwijsbare reden waardoor de ontwikkeling (even) minder vanzelfsprekend verloopt, waardoor de gewenste ondersteuning snel geboden kan worden. Soms is dit niet het geval en kan het een grote puzzel zijn om je kind te ondersteunen in zijn of haar ontwikkelingsproces.

Wanneer je je zorgen maakt over de ontwikkeling van je kind, denken wij graag met je mee over wat er nodig is om het weer beter te laten gaan. We bieden orthopedagogische begeleidingstrajecten op maat aan voor kinderen in de leeftijd van ± 4 tot en met 12 jaar. We richten ons hierbij met name op ontwikkelingsproblematiek, sociaal-emotionele problematiek en problemen op het gebied van aandacht en zelfregulatie. Voor kinderen met ontwikkelingsproblematiek die jonger zijn dan 4 jaar verwijzen we graag naar de FloorPlay coaching

Meer weten over begeleidingstrajecten op maat?

Werkwijze & visie

Studio Stap werkt vanuit de visie dat de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling niet los te zien valt van de motorische en zintuigelijke ontwikkeling en andersom. Na de aanmelding en intake maken we op basis van de voorinformatie en eventuele aanvullende diagnostiek een integraal begeleidingsplan. Door middel van dit op maat gemaakte plan willen we je kind binnen al zijn leefomgevingen (gezin, familie, vriendenkring, buurt en school) optimaal ondersteunen in zijn of haar ontwikkelingsproces. Desgewenst kan de begeleiding in nauwe samenwerking plaatsvinden met school en andere disciplines in het praktijkcentrum o.a. logopedie, fysiotherapie en diëtetiek.

Afhankelijk van de ondersteuningsvraag maken we gebruik van verschillende begeleidingsmethoden. Te denken valt aan:

 • Psycho-educatie;
 • Oplossingsgerichte gespreksvoering;
 • Individuele begeleiding gericht op het vergroten van vaardigheden;
 • Training op het gebied van de executieve functies;
 • Ouderbegeleiding;
 • Motorisch Remedial Teaching;
 • FloorPlay coaching.

Aanmelding & intake

Aanmelding

Na aanmelding vindt een vrijblijvend startgesprek plaats. Dit gesprek kan zowel bij jullie thuis als op de praktijk gevoerd worden. Aan de hand de aangeleverde informatie bekijken we of ons aanbod passend is bij jullie ondersteuningsvraag.

Het startgesprek is ook bedoeld als een eerste kennismaking, waarbij jullie kunnen kijken of er een klik is en jullie kunnen onderzoeken of onze aanpak en werkwijze jullie aanspreekt. Wanneer er nog geen verwijzing is en jullie besluiten dat jullie graag een orthopedagogisch begeleidingstraject willen starten dan kan ik jullie desgewenst meer informatie geven over het verwijzingsproces.

Intake

Na de eerste kennismaking worden tijdens de intake verschillende vragenlijsten ingezet om de ondersteuningsvraag in kaart te brengen. Zo nodig wordt verder aanvullend onderzoek gedaan om een functie-analyse te maken en een analyse van de gewenste situatie. Ook kunnen school of andere betrokkenen, uiteraard met toestemming, gevraagd worden om informatie. Op basis van de voorinformatie en de uitkomsten van het aanvullende onderzoek wordt een begeleidingsplan opgesteld

Op een later moment volgt op deze site nog een uitgebreidere beschrijving over onze werkwijze. Neem bij vragen gerust contact op!

Meer informatie of direct aanmelden?

Bereikbaarheid

Studio Stap is op alle werkdagen telefonisch bereikbaar van 09:00-17:00 uur op 06-18093205.  Je kunt de voicemail inspreken wanneer ik de telefoon niet direct kan opnemen. Je kunt ook het contactformulier op de website invullen, ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

De praktijk is gevestigd in het Fysiopraktijkcentrum Hooiweg en ligt op loopafstand van het station van Zuidhorn. Zowel met de auto als met het openbaar vervoer is de praktijk goed bereikbaar. Er is bij de praktijk en in de nabije omgeving voldoende parkeergelegenheid. Onderstaand vind je het adres:

Studio Stap
Fysiopraktijkcentrum Hooiweg
Hooiweg 2
9801 AJ Zuidhorn

Vergoeding & tarieven

Vergoeding & tarieven

Vergoede zorg
Studio Stap heeft een contract met alle gemeenten uit de provincie Groningen. Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Je kind komt voor vergoeding in aanmerking wanneer hij/zij woonachting is in een van de Groninger gemeenten. Je kind heeft dan een verwijzing nodig van een CJG-medewerker, van het sociale wijkteam, van de jeugdarts, van de huisarts of van een medisch specialist.

Onvergoede zorg
Wanneer je liever zelf betaalt voor een ‘orthopedagogisch begeleidingstraject op maat’ dan wordt een uurtarief van € 70,00 gehanteerd. Dit tarief is onder het maximaal gestelde NZA-tarief.

Afmelding

De begeleidingsmomenten vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren worden afgezegd. Wanneer je telefonisch geen gehoor krijgt kun je een voicemail achterlaten, een bericht sturen of een e-mail verzenden. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken kunnen (deels) in rekening gebracht worden.

Verwijzing & samenwerking

Verwijzing

Voor verwijzers:
Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Dit betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor alle jeugdhulp. In de Jeugdwet is tevens vastgelegd dat gemandateerde professionals in het wijkteam (basisteam), huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten, rechters, jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders de wettelijke verwijzers zijn naar de jeugdhulp. Voor verdere informatie verwijzen we graag naar de site van Jeugdhulp Groningen.

Vanaf 1 juli 2018 heeft Studio Stap een contract met alle gemeentes uit de provincie Groningen. Indien een jeugdige woonachtig is in Drenthe kan vergoeding voor een begeleidingstraject gerealiseerd worden door samenwerking met Samen Sterk Zorg. Een verwijsbrief naar onze praktijk is altijd een voorwaarde om vergoede hulp te kunnen starten. Na verwijzing wordt door ons een verzoek tot toekenning gedaan bij de gemeente waarin het kind woont.

We vinden het het belangrijk om een goed contact te hebben met verwijzers en ketenpartners. Neem gerust contact op als er naar aanleiding van de informatie op onze website nog vragen zijn. Ik kijk uit naar een prettige samenwerking!

Samenwerking

Studio Stap werkt samen met de volgende disciplines in het praktijkcentrum Hooiweg. Indien gewenst kan een begeleidingstraject in nauwe samenwerking worden aangeboden met:

We staan altijd open voor een samenwerkingsrelatie met ketenpartners. Neem gerust contact voor meer informatie over samenwerkingsmogelijkheden.

Graag tot ziens!

Terug naar het aanbod van Studio Stap?